? Fear üstesinden Nas?l--anksiyete Bozukluklar? ag8亚游官网客服电话|官方网站,ag环亚网址|平台,ag亚官网app
|?|?Sa?l??? ve Hastal?klar? > ?|?Ruh Sa?l????|?anksiyete Bozukluklar??|

Sa?l??? ve Hastal?klar?

Fear üstesinden Nas?l

Korku ger?ekten bizi mutlu k?lacak?eyler yap?yor bizi tutar . Budo?ru ki?i ,do?ru i? ,do?ru sa?l?k düzeyini , ve temeldesa? hayat bulma bizi engelleyebilir . Sefil bir i? rahat olma , ili?ki , ya da sa?l?ks?z vücut kolayd?r . Korkunun üstesinden gelmek ve ger?ekten mutlu ve sa?l?kl? olmak i?in ne anlama geldi?ini ??renmek i?in bu konfor b?lgesi patlak . Talimatlar 1harici tüm gürültü kapat?n ve hakk?nda dü?ünmek i?inzaman ay?r?n


. Bildi?iniz mutlu k?lacak?eyler ve de?i?tirmek i?in yapabilece?iniz?eylerin bir listesini yap?n . Bunun yerine bir i? bir kariyer istiyorsan?z, excel ve sevgi bir kariyer bulmak i?in hobi ve gü?lü bakmak .
2

Dinle üzerinden yapabilirsiniz diyor ba??n?z?ele?tirmen ' t okula geri gidin. E?er sa?l?kl? olmak i?in diyet ve egzersiz yapamam diyor ba??n?z?sesini g?rmezden . E?er kabul edilmesi de ret korkuyor ya da de?il , ?ünkü e?lenmek i?in arkada?lar?n?zla d??ar? gidiyor sizi tutarkendine konu?ma kapat?n .
3

hayat?n?z? ?ncelik . ?al??ma vefatura ?deme gerekli, ancak bir kariyer ya da bir derece almak i?inyere ihtiyac?n?z varsa o zaman hayat ve kendi ihtiya?lar?n?za ?ncelik gerekebilir . Süslü bir araba ?deme ile , bir lüks daire veya ev size a?l?ktan olmadan hedeflerinize ula?mak i?inpara vermek i?in ortadan kald?r?labilir her ?ey vard?r , bir fantezi araba izlemek asla televizyon kanallar? i?in ?deme .
4

Meditate korkuyu a?mak i?in . G?zleriniz ile sessiz bir odada oturup kapatt?. E?erge?mi?te korkulanetkinli?ini veya hedefe resim ama bir ger?eklik yapmak istiyorum . Kendinizi bu hedefe ula?ma ve onu size getirecekyeni bulunan sevin? ve mutluluk ile harika bir i? yapt???n? resmi . E?er korkuyu a?mak ve hareket kendinizi harekete ge?irmek i?in gereken kadar s?k ??yap?n .

sa?l?k Endüstrisi Ruh Sa?l??? Kamu Sa?l??? Güvenli?i ameliyatlar ??lemleri
Telif hakk? ? Sa?l??? ve Hastal?klar? http://turk.globalbizfin.com Tüm haklar? sakl?d?r
Bize ula??n: web@globalbizfin.com