? Bu Sa?l?kl? Kilo G?da Tüketimi Geri Kes m? ?--Kilo Kayb? ag8亚游官网客服电话|官方网站,ag环亚网址|平台,ag亚官网app
|?|?Sa?l??? ve Hastal?klar? > ?|?diyet Beslenme?|?Kilo Kayb??|

Sa?l??? ve Hastal?klar?

Bu Sa?l?kl? Kilo G?da Tüketimi Geri Kes m? ?

E?er kilo haz?r oldu?unuzda , muhtemelen akla gelenilk ?ey geri yemek yemekmiktar?n? azaltmak oldu?unu . ?o?u durumda , bu bir ses strateji - tüm sonra , kilo kayb?anahtar? yakmak daha az kalori al?yor . E?er geri kesmek Ancak , daha az sa?l?kl?olanlar? yok ederkenbesleyici g?dalar tutuyor emin olun . Ayr?ca s?rt ?ok kesmeyin ya da sa?l?k problemleri riski olabilir . Kula?a kadar basit Kalori

Sa? say?s? , kilo kaybetme tüm sen yakmakkalori kar?? tüketmekkalori ilgili. Hastal?k Kontrol ve ?nleme Merkezlerine g?re , kilo vermek bir kalori a???? olmal?d?r . Bu sizin vücudunuzun kulland???ndan daha az kalori tüketen anlam?na gelir , bu yüzden ya? depolama hücrelerinden enerjiyi ?eker . £ 1 haftada kaybetmek , 500 kalori a???? olu?turman?z gerekir . Siz kalori al?m?n? azaltarak veya programa ekstra aktivite ekleyerek yapabilirsiniz , veya her ikisini birden yapabilirsiniz .
Foods Geri Kes i?in

g?da geri keserken , bu yüzden ister istemez yapmak de?il - di?erleri herhangi bir besin de?eri eksik ise baz? g?dalar , vücudunuzun ?nemli besinleri sunuyoruz . Ortalama diyet yakla??k 800 kalori katk?da Amerikal?lar?n ?o?u i?in , kat? ya?lardan ve ilave ?ekerden kalori ?zellikle endi?e vard?r ,Diyet Kurallar? Amerikal?lar 2010 notlar , . Bunlar diyet kesmek i?inilk olmal?d?r . Pizza yüksek ya?l? tatl?lar , peynir , sosis , past?rma veAmerikan diyet kat? ya?lar?nyüksek kaynaklar?ndan baz?lar? k?zarm?? patates , eleyin . ?eker ekledi gelince ,büyük kaynaklar yüzden de bu geri kesmek gazl? i?ecekler, enerji i?ecekleri , ?ekerli tatl?lar , meyveli i?ecekler ve ?eker vard?r . K?lavuzlar?na g?re , rafine tah?llar bir sorun da vard?r , yani beyaz ekmek , pirin? , makarna ve kraker ka??n?n .
Foods geri Kesme

tutun baz? g?dalar yarardan vücudunuzun fazla zarar yapacak . Kurallar genellikle meyve ve sebze yemeye devam etti?ini , ancak geni? bir renk ?e?itli üretmek tüketimini art?rmak de?il sadece tavsiye . Kurallar da bak?m?n? ya da tam tah?llar , dü?ük ya?l? veya ya?s?z süt ürünleri ve deniz ürünleri tüketimini art?rmak ?neririz . Kilo kayb? hedefleri i?inuygun kalori aral???nda kalan yaparken iyi dengelenmi? , besleyici bir diyet yiyorsan?z emin , diyete bir g?z at?n . Alt?nda - Yeme
Riski

a??r? bunu yapmazsan?z , sadece e?er geri g?da kesmek i?in sa?l?kl?. ?ok az kalori Yeme -say? de?i?ir , ancak genellikle a?a??da 800 kalori bir doktor taraf?ndan denetlenmektedir sürece bir gün gitmek gerekir - kendi sa?l?k sorunlar?na neden olabilir . Yeme Bozukluklar? i?in ?ngiltere'nin Ulusal Merkezi g?re , az yeme süre?leri ve davran??lar? dü?ünme , ruh halinizi etkileyebilir . Ayr?ca sa?l?ks?z g?dalar alem i?in size yol olabilir gü?lü istek neden olabilir . Sonunda , zay?f kan dola??m? , k?s?rl??a yol a?ar , yeterli kalori fiziksel olarak etkileyebilir almak i?in ba?ar?s?z , uyku kemik yo?unlu?u , kuru cilt ve sa? , ve problemleri azald?.

sa?l?k Endüstrisi Ruh Sa?l??? Kamu Sa?l??? Güvenli?i ameliyatlar ??lemleri
Telif hakk? ? Sa?l??? ve Hastal?klar? http://turk.globalbizfin.com Tüm haklar? sakl?d?r
Bize ula??n: web@globalbizfin.com