? Bir Ka? Bal?k ya?? haplar? almal?y?m--beslenme ag8亚游官网客服电话|官方网站,ag环亚网址|平台,ag亚官网app
|?|?Sa?l??? ve Hastal?klar? > ?|?diyet Beslenme?|?beslenme?|

Sa?l??? ve Hastal?klar?

Bir Ka? Bal?k ya?? haplar? almal?y?m

? Bal?k ya?? omega - 3 ve di?er yararl? besinlerin mükemmel bir kayna??d?r . Genellikle diyetlerine bal?k yemem ya da bal?k ya?? sa?layabilirbesinlerin yeterince alm?yorsan?z ki?iler i?in ek olarak idealdir . K?keni

Bal?k ya?? takviyeleri gibi uskumru , somon ve ringa bal??? gibi so?uk su bal?klar?cilteti ya?lar? i?erir .
Günlük doz

günde bal?k ya?? takviyeleriyayg?n olarak ?nerilen dozda

1,000 mg d?r .
Besinler

Omega - 3 ya? asitleri, aktif madde vard?r bal?k ya?? takviyeleri .
Belirti R?lyef

bal?k ya?? Alzheimer , anksiyete , depresyon ve hatta kalp hastal??? biraz rahatlad?m semptomlar? ile ili?kili olmu?tur .

nefes darl???, mide ve inceltme kan Yan Etkileri

bal?k koku uzun bir süre boyunca ,?nerilen doz ?nemli ?l?üde daha yüksek bal?k ya?? dozlar? ile ili?kili bulunmu?tur .

Bal?k ya?? Uyar? c?va i?erebilir . Organik sürümleri sat?n bal?k ya?? haplar? civa sindirerekolas?l???n? azaltacakt?r . Her yeni diyet , beslenme veya ek plan? ba?lamadan ?nce doktorunuzla konu?un . E?er bal?k alerjiniz varsa bal?k ya?? haplar? almay?n .

sa?l?k Endüstrisi Ruh Sa?l??? Kamu Sa?l??? Güvenli?i ameliyatlar ??lemleri
Telif hakk? ? Sa?l??? ve Hastal?klar? http://turk.globalbizfin.com Tüm haklar? sakl?d?r
Bize ula??n: web@globalbizfin.com