? Obezite Cerrahisi Alternatifleri Ke?fet Nas?l--Obezite Cerrahisi ag8亚游官网客服电话|官方网站,ag环亚网址|平台,ag亚官网app
|?|?Sa?l??? ve Hastal?klar? > ?|?ameliyatlar ??lemleri?|?Obezite Cerrahisi?|

Sa?l??? ve Hastal?klar?

Obezite Cerrahisi Alternatifleri Ke?fet Nas?l

Obezite cerrahisi büyük ?l?üdesindirim sistemininanatomisini de?i?tirir ve ard?ndan tam bir ya?am de?i?ikli?i gerektiren ?ok ciddi bir ameliyat gibi , kilo kayb? i?in bir son ?are olarak g?rülmelidir . Obezite muzdarip olanlar obezite cerrahisi arayan ?nce tüm kilo kayb? alternatifleri ara?t?rmak gerekir . Obezite cerrahisi i?in alternatifleri ara?t?rmak ??renmek i?in okuyun. Talimatlar 1 Metabolizman?z?n neden belirlemek i?in bir psikolo?a dan???n


. Genetik kazanmak ne kadar kilo ile ilgisi var olsa da, üzerinde g?da ile kendinizi ??mart?n neden altta yatan psikolojik nedenler hemen hemen her zaman vard?r . Bu sorunlar? ke?fetmek ve bunlar? ??zmek i?in ?al???yoruz kilo ile daha ba?ar?l? yapacakt?r .
2

bir beslenme uzman? ya da diyetisyen ile ?al???n . Olu?turma ve sa?l?kl? bir diyet sürdürmek kilo yard?mc? olacakt?r . E?er obezite cerrahisi sonra yemek nas?l de?i?tirmek zorunda kalacak , bu yüzden ameliyat i?in tercih ?nce siz de bunu deneyebilirsiniz .
3

bir ki?isel antren?r Kiralama . Hesap verebilir olmak ba?kas?n?n onlar?n ?ünkü e?itmenler e?li?inde egzersiz ?nsanlar ?al??mak i?in daha fazla muhtemeldir . E?erspor salonu i?in g?rünmüyor ise,e?itmen aya?a kalk?yor .
4

i?lenmi? g?dalar yeme durdurun. ??lenmi? g?dalar taze g?dalar daha fazla kalori var de?il sadece, ayn? zamanda daha az memnun b?rakmak . Organik meyve ve sebze gibi sa?l?kl? alternatifler yeme daha tam hissettirecek ve daha az yemeye yard?mc? olacakt?r .
5

bir t?bbi g?zetim alt?nda s?v? diyet dü?ünün . Genellikle obezite cerrahlar onlar? ameliyat ?ncesi kilo yard?mc? olmak i?in bir pre- operatif s?v? diyet hastalar? koyaca??z . S?v? diyet ?al???r E?er ameliyat ihtiyac?n?z olmayabilir .
6

bir kilo kayb? destek grubu ya da bir kilo kayb? sa?layan bir topluluk program?na kat?l?n . Bu, di?er insanlarla birlikte ?al??mak ve kendiniz d???ndaki insanlara kar?? sorumlu olan zaman kilo vermek daha kolayd?r .

sa?l?k Endüstrisi Ruh Sa?l??? Kamu Sa?l??? Güvenli?i ameliyatlar ??lemleri
Telif hakk? ? Sa?l??? ve Hastal?klar? http://turk.globalbizfin.com Tüm haklar? sakl?d?r
Bize ula??n: web@globalbizfin.com