? Menopoz belirtileri tahliye Natüropati Nas?l Kullan?l?r--Natüropati ag8亚游官网客服电话|官方网站,ag环亚网址|平台,ag亚官网app
|?|?Sa?l??? ve Hastal?klar? > ?|?alternatif T?p?|?Natüropati?|

Sa?l??? ve Hastal?klar?

Menopoz belirtileri tahliye Natüropati Nas?l Kullan?l?r

Bir?ok kad?n menopoz semptomlar?n? kontrol etmek i?in aramak ama yapamaz veya geleneksel t?p tedavisi kullanmak istemeyen - ya da kendi bireysel ko?ullar? i?in daha do?al bir ?are istiyorum . Natüropati osteoporoz gibi s?cak basmas?, depresyon, yorgunluk ve ilgili durumlar?n tedavisi i?in bir ila? i?in alternatifler sunmaktad?r. Naturopathy s?zde menopoz dahil ko?ullar? ?e?itli tedavisinde beslenme , bitkisel takviyeleri vevücudun kendi mekanizmalar?n? kullanan bir t?p disiplinidir . Daha Fazla Talimatlar? g?ster

bir t?p doktoru ya da n?ropatik hekime
Eri?im ihtiyac?n?z olacak ?eyler vücudunuzun nas?l de?i?ti?ini kendinizi e?itin 1


Menopoz belirtileri tan?r ve
efektleriABD Sa?l?k ve ?nsan Hizmetleri Web sitesi ( a?a??da Kaynaklar? bak?n?z ) fark edeceksiniz . Tüm kad?nlar menopoz belirtileri deneyim ve farkl? kad?nlar?n farkl? derecelerde farkl? belirtilerle kar??la?abilirsiniz . E?er naturopathy ile rahatlatmak i?in ne belirtiler bileceksiniz ki
2.

kabul ediyorsunuz. Tekrarlad???n konular? takip ve osteoporoz, artm?? kalp hastal??? riski ve bellek gibi menopozikincil etkileri hakk?nda bilgi kay?p , o hafifletilebilir veya tedavi ile ?nlenebilir .
3

refah? de?erlendirmek ve sa?l?k fakt?rler menopoz isnat edilebilir belirlemek i?in doktorunuza veya bir naturopathic uygulay?c?s? dan???n , yerine ba?ka bir durum daha . Tedavi se?eneklerini tart??mak .

4

hormonal de?i?iklikler kar?? , soya veya k?rm?z? yonca ürünleri gibi orta fiyatl? bitkisel ila?lar kullan?n Do?al Menopoz belirtileri davran?n. Tavsiye ve dozlarda i?in naturopathy bir doktora g?rünün .
5

baz? semptomlar?n? rahatlatmak i?in diyet de?i?tirin . B?yle " Sa?l?kl? Menopoz i?in Eat Well :Dü?ük Ya? , Yüksek Beslenme Rehberi " gibi kitaplar menopoz kad?nlar i?in optimum beslenme hakk?nda daha fazla bilgi edinin . ( A?a??da Kaynaklar? bak?n?z )
6

tutmak i?in ya?am tarz? se?imleri yap?n kontrol ve fitness seviyesi en yüksek kolesterol . Diyet ya? kesilmi? ve düzenli aerobik egzersiz yapmak i?in zaman . Yürüyü? ba?lamak i?in harika bir yoldur .
7

masaj , akupunktur , ayak bak?m? veya hidroterapi ile fiziksel ve zihinsel stresi azalt?n . Bir arkada? ya da sevk i?in bir alternatif sa?l?k merkezi de?ildir .
8.

Do?al HekimleriDerne?i ( a?a??da Kaynaklar? bak?n?z)Web sitesinden naturopathy hakk?nda daha fazla bilgi edinin .

sa?l?k Endüstrisi Ruh Sa?l??? Kamu Sa?l??? Güvenli?i ameliyatlar ??lemleri
Telif hakk? ? Sa?l??? ve Hastal?klar? http://turk.globalbizfin.com Tüm haklar? sakl?d?r
Bize ula??n: web@globalbizfin.com